http://static.howstuffworks.com/gif/world-of-warcraft-4.jpg

انچه که در این پست خواهید اموخت:
-اموزش ساخت سرور  به زبان ساده {افلاین}.
-اموزش ساده با استفاده از تصاویر
- اشنایی با برخی از دستورات مهم.


ادامه مطلب