لوگوی آلیانس
.....دورف ها ،‌موجوداتی بودن كه زمان شكل گیری ازراث ،‌ مستقیما توسط تیتان
ها ، از سنگ های جادویی زنده ساخته شدن ....بقیه در ادامه مطلب.ادامه مطلب