اخبار Goblin and Worgen
The Cataclysm expansion will introduce the goblin race to the Horde. Goblin players will be able to choose between playing
Worgen are the new playable Alliance race introduced 
World of Warcraft: Cataclysm
http://www.aftabblog.com/uploads/r/rami_n/130273.jpg

جهان وارکرفت
 طوفان (World of Warcraft: Cataclysm )
در بلیز کن ۲۰۰۹ اعلام شد سومین نسخه توسعه دهنده بازی جهان وارکرفت : طوفان نام دارد. (World of Warcraft: Cataclysm )
در این توسعه دهنده بار دیگر شاهد حضور قدرتمند پاسدار زمین نلثاریون یا همان مرگ‌بال خواهیم بود.
بزودی، مرگ‌بال نابودگر به جهان ازروت بازخواهد گشت. و از دیپ‌هلم دنیا را منفجر خواهد کرد...

همچنان‌که نبرد علیه لیچ کینگ ادامه دارد. خطر بزرگ دیگری ازروت را تهدید می‌کند. هیچ آرامشی وجود نخواهد داشت. اهریمنی باستانی بیدار شده است. جهان مانند سابق نخواهد بود عناصر در اختیار خویش خواهند بود. کلیمدور و پادشاهی شرقی تغییر می‌کنند. سرزمین‌های باستانی تکه تکه و ویران می‌شوند. اما حیات ادامه خوهد داشت. گرداب عظیم بی‌پایان، هنوز می‌چرخد. بسیاری از ساکنان جزایر اطراف از ترس این اهریمن فرار کرده‌اند. این‌متواریان کشتی شکسته خود را در میان جزایر گمشده می‌یابند. و به جنگ با دشمنان آشنای خویش یعنی اتحاد برآمدند. اما گابلین‌های کازان متحدی جدید یافتند...آن‌ها به هورد پیوستند. همچنانکه ویرانی به کار خود ادامه می‌دهد. قلمروی انسانی گیل‌نیز در سایه فرو می‌رود. کسانی که پیشتر انسان بودند اکنون چیزی متفاوت شدند. همچنانچه جداشده‌گان وحشی به گیل‌نیس حمله می‌کنند. متحدان باستانی (الف‌های شب) به کمک آن‌ها می‌آید. بنابراین ورگن‌ها به اتحاد می‌پیوندند.

>نژادهای جدید
  * ورگن‌ها (اتحاد) - گرگ نماها
  * گابلین‌ها (هورد)

>سطح لول
  * ارتقاء سطح لول به ۸۵

>افزوده شدن کلاس‌های جدید
  * افزوده شدن کلاس پالادین به تائورن‌ها و ...

>بازسازی مناطق کلاسیک
  * قاره کلمیدور و پادشاهی شرقی از سرزمین‌های بد گرفته تا برنس شکافته شده است.

>مناطق جدید سطح بالا
   * افزوده شدن گریم‌باتول، اولدام، شهر عظیم غرق شده و واش‌جیر

>گیلد ای‌شیومنت
  * پیشرفت گیلد سطح گیلد را بالا برده و ای‌شیومنت بدست می‌آورد.

>بتل‌گراند‌های جدید و مناطق جدید پی‌وی‌پی
  * افزوده شدن بتل‌گراند‌ها جدید مثل جزیره تول‌باراد و مناطق جدید پی‌وی‌پی، ست‌های جدید و ...
>باستان‌شناسی
  * حرفه‌ی ثانویه جدید باستان‌شناسی که از زیر زمین اشیاء و واسیل جدیدی به‌دست می‌اورد.

 >پرنده سواری

 * پرنده سواری در تمام مناطق ازروت
http://images1.wikia.nocookie.net/wowwiki/images/thumb/d/d8/Cataclysm_Worgen.png/250px-Cataclysm_Worgen.png

و ...