هنرمندان بلیزارد این روزها به شدت درگیر طراحی نسخه جدید بازی محبوب World of Warcraft و با عنوان Mists of Pandaria هستند... همینطور که از نام نسخه جدید معلوم هست ، اینبار این غول بازی سازی برای نوآوری از ظرفیت های شرق آسیا استفاده کرده و روی "پاندا" مانور داده .

با ما همراه باشین با پیش طرح های هنرمندان بلیزارد برای Mists of Pandaria ...

عکس ها با کیفیت و کم حجم هستند .

تصویر 1
تصویر 2 
تصویر 3 
تصویر 4
تصویر 5 
تصویر 6 
تصویر 7 
تصویر 8