Download  Map Assassins.w3x
در این مپ در اول بازی شما یک هیرو انتخاب میکنید که میتونید براش آیتم و اسپل بخرید.خوبیش هم همینه که اسپل های هیروتون دست خودتونه.برای مثال یک اسپل هست که میتونید بخرید که اگه ازش استفاده کنید یک سگ میسازه که میفته دنبال هیروی حریف و بهش اتک میده.بازی زمین بزرگی داره که توش پر یونیت برای لول آپ شدنه.واحد پول خرید اسپل با آیتم فرق داره.با لول آپ شدن اون واحد به دست میاد.بازی وقتی تموم میشه که یکی به اندازه ی لازم هیرو بکشه.البته میتونید مد بزنید تا بازی خرتوخر نباشه و تیمی باشه.


Download  Map Assassins.w3x

Size : 955Kb