مانت جدید بیلیزارد
طبق گزارش صنعت بازی ، جدیدترین آیتم عرضه شده توسط  بلیزارد در دنیای وارکرافت  یک مانت به اسم  Celestial Mount هست که قیمت اون  25 دلاره.
وبلاگهای غیر رسمی دنیای وارکرافت  مدعی هستند  که طول صف خرید این مانت حداقل 80،000 نفر در هفت ساعت است ،یگه یک کم از ریاضی استفاده کنیم میبینیم که درآمد بیلیزارد ار این مانت  2.5 میلیون دلار  در هر ساعت است.
این مانت 310٪ سرعت داره.