توضیح درمورد: Orc
------------------------------------------
http://raminkiller.persiangig.com/ORC.JPG


Orc:موجوداتی وحشی که استعدادخاصی درنابودکردن منابع طبیعی دارند.فرمانده این موجودات یک  (درمیان ارک هایک مقام بالانظیرپادشاه است)بنامThrallفرزندDurotanمی باشد.شهراصلی آنهاorgrimmar نام داردو در Kalimdor واقع  درمنطقه Durotar می باشد.این  raceبازی راازشهری بنامDen درهمان منطقهDurotar آغازمی کند.از ویژگی های اینRace:AxeSpecialization که باعث می شودمهارت آنهادراستفاده با تبر(Axe)تا15تابیشترازبقیه باشد. راجع به مهارت هانیزدربخش کاراکتر توضیح خواهم داد.BloodFuryکهpow
er attack را4تابه ازاری هر LEVELزیاد می کندولی مقدارHealشدن رایعنی مقدارHealth که توسط یک روحانی یا جادو یادارو پرمی شودراتا50درصدکاهش می دهد.این توانایی بایدباکلیک کردن فعال شودوتا15ثانیه هم باقی می ماند.Hardnessتوانایی که15درصدشانس آنرا می دهدتادرمقابلstunمقاومت نشان دهد . stunتوانایی است که باعث می شودتامدت مشخصی نتوانیدحرکت کنید،قابل حمله باشیدوازهیچ قدرتی هم نتوانید استفاده کنید.یابه عبارتی منگ می شوید.Commandویژگی که سبب می شودموجودیاحیوان تحت فرمان شما 5 درصدضربه بیشتری واردکند.مرکب این Raceگرگ ها هستند.کاراکترهایی که توسط این نژادانتخاب می شوندشامل: جنگجوwarrior)، (warlock)،شکارچی(Hunter)،جاسوس(Rogue) ،کاهن(shaman).------------------
TAK-DLZ

News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم


  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic