توضیح در مورد
Talent Warlock Demonology1-
^
  Improved HealthStone (0/2   

این تلنت در نهایت 20٪ میزان جان ( Health ) بازگشت یافته توسط HealthStone شما را، افزایش می دهد.

2- (Improved IMP (0/3

این تلنت در نهایت 30٪ تاثیر جادوهای Frost Bolt و Fire Shield مربوط به، IMP، حیوان دست آموز ( Pet ) شما و همچنین تاثیر جادوی Blood Pact شما را افزایش می دهد. ( منظور افزایش 30٪ی در اعداد ارائه شده در تعریف این جادوهاست. )

3- (Demonic Embrace (0/5

این تلنت در نهایت 15٪ میزان خصوصیت Stamina ی شما را افزایش می دهد اما در نهایت 5٪ نیز از میزان خصوصیت Spirit شما، کم می کند.

4- (Improved Health Funnel (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ میزان جان ( Health ) انتقال یافته توسط جادوی Health Funnel را افزایش داده همچنین میزان جان کاسته شده را در نهایت 20٪ کاهش می دهد.

5- (Improved VoidWalker (0/3

این تلنت در نهایت 30٪ میزان تاثیرات جادوهای Torment, Consume Shadows, Sacrifice and Suffering مربوط به حیوان دست آموز VoidWalker شما، را افزایش می دهد. ( منظور افزایش 30٪ی در اعداد ارائه شده در تعریف این جادوهاست. )

6- (Fel Intellect (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ خصوصیت Intellect حیوانهای دست آموز IMP, VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard شما را افزایش می دهد. همچنین میزان نهایی ظرفیت مانای شما را در نهایت 3٪ افزایش می دهد.

7- (Improved Succubus (0/3

این تلنت در نهایت 30٪ تاثیرات جادوهای Lash of Pain و Soothing Kiss و همچنین دوره ی زمانی جادوهای Seduction و Lesser Invisibility مربوط به حیوان دست آموز Succubus شما را افزایش می دهد.

8- (Fel Domination (0/1

این تلنت به شما جادوی Fel Domination را آموزش می دهد. هنگامی که این جادو را فعال کنید، زمان Casing یکی از جادوهای احضار حیوان دست آموز بعدی شما، 5.5 ثانیه و همچنین بهای مانا ( Manaa Cost )ی آن 50٪ کاهش خواهد یافت. ( منظور از حیوان دست آموز، IMP, VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard هستند. )

9- (Fel Stamina (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ خصوصیت Stamina حیوانهای دست آموز IMP, VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard شما را افزایش می دهد. همچنین میزان نهایی ظرفیت جان شما را در نهایت 3٪ افزایش می دهد.

10- (Demonic Aegis (0/3

این تلنت در نهایت 30٪ میزان تاثیرگذاری جادوهای Demon Armor و Fel Armor شما را افزایش می دهد. ( منظور افزایش 30٪ در اعداد مطرح شده در تعریف این جادوهاست. )
--------------------------------------------------------------------------------
 11- (Master Summoner (0/2

این تلنت زمان Casing جادوهای احضار حیوان دست آموز شما را، در نهایت 4 ثانیه و همچنین بهای مانا ( Manaa Cost )ی آنها را در نهایت 40٪ کاهش خواهد داد. ( منظور از حیوان دست آموز، IMP, VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard هستند. )

12- (Unholy Power (0/5

این تلنت در نهایت 20٪ میزان خسارت وارد شده توسط حمله های نزدیکبرد ( Melee ) مربوط به حیوانات دست آموز VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard شما و همچنین میزان خسارت وارد شده توسط FireBolt مربوط به حیوان دست آموز IMP شما را افزایش می دهد.

13- (Improved Enslave Demon (0/2

این تلنت در نهایت 10٪ میزان جزای خصوصیات Attack Speed و Casting Speed مطرح شده در تعریف جادوی Enslave Demon شما و همچنین شانس مقاومت کامل ( Fully Resist ) هیولاها در مقابل این جادو را در نهایت 10٪ کاهش می دهد.

14- (Demonic Sacrifice (0/1

این تلنت به شما جادوی Demonic Sacrifice را آموزش می دهد. این جادو هنگامی که فعال می شود باعث جان فشانی حیوان دست آموز شما شده و یک خصوصیت به مدت 30 دقیقه به شما می دهد. خصوصیت اهدایی با احضار هر حیوان دست آموز دیگری، از بین خواهد رفت. خصوصیات اهدایی بسته به حیوان دست آموز شما متفاوت می باشد؛
- IMP : افزایش خصوصیت Fire Damage به میزان 15٪.
- VoidWalker : بازگردانی 2٪ از میزان نهایی جان، هر 4 ثانیه یکبار.
- Succubus : افزایش خصوصیت Shadow Damage به میزان 15٪.
- FelHunter : بازگردانی 3٪ از میزان نهایی مانا، هر 4 ثانیه یکبار.
- FelGuard : افزایش خصوصیت Shadow Damage به میزان 10٪ و بازگردانی 2٪ از میزان نهایی مانا، هر 4 ثانیه یکبار.

15- (Master Conjuror (0/2

این تلنت در نهایت 30٪ میزان خصوصیت Bonus Fire Damage مربوط به FireStone و تاثیرات آن و همچنین میزان خصوصیت Spell Critical Strike Rating Bonus مربوط به SpellStone شما را در نهایت 30٪ افزایش می دهد.

16- (Mana Feed (0/3

این تلنت در نهایت 100٪ از میزان مانایی که توسط جادوهای Drain Mana و یا Life Tap دریافت می کنید را به حیوان دست آموز شما نیز می بخشد.

17- (Master Demonologist (0/5

این تلنت باعث می شود تا زمانی که یکی از حیوانات دست آموز خائن ( Warlock ) فعال است، خصوصیتی هم به وی و هم به حیوان دست آموزش بخشیده شود. خصوصیات اهدایی بسته به حیوان دست آموز شما متفاوت می باشد؛
- IMP : کاهش در نهایت 20٪ی ترس ( Threat ) ایجاد شده.
- VoidWalker : کاهش در نهایت 10٪ی میزان خسارت فیزیکی ( Physical Damage ) وارد شده به شما. ( شما و حیوان دست آموز )
- Succubus : افزایش در نهایت 10٪ی تمام خسارات وارد شده توسط شما. ( شما و حیوان دست آموز )
- FelHunter : افزایش در نهایت 1 واحدی تمام مقاومتها ( All Resistances ) به ازای هر مرحله. ( در نهایت 70 واحد. )
- FelGuard : افزایش در نهایت 5٪ی تمام خسارات وارد شده توسط شما و همچنین افزایش در نهایت 0.5 واحدی تمام مقاومتها به ازای هر مرحله. ( در نهایت 35 واحد. )

18- (Demonic Resilience (0/3

این تلنت در نهایت 3٪ شانس ضربه ( Hit ) خوردن شما توسط حمله های نزدیکبرد ( Melee ) و جادوها و همچنین در نهایت 15٪ میزان تمام خسارات وارده به حیوان دست آموز شما را کاهش می دهد.

19- (Soul Link (0/1

این تلنت به شما جادوی Soul Link را آموزش می دهد. هنگامی که این جادو فعال می شود 20٪ تمام خسارات وارده به خائن ( Warlock ) به حیوان دست آموز و یا هیولای اسیر شده منتقل می شود. این خسارت انتقال یافته قابل جلوگیری کردن نخواهد بود. بعلاوه هم خائن و هم حیوان دست آموزش 5٪ بیشتر خسارت خواهند دید. این وضعیت تا زمانی که حیوان دست آموز فعال و در حال فرمان پذیری است، باقی خواهد ماند.

20- (Demonic Knowledge (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ از جمع خصوصیات Intellect و Stamina ی مربوط به حیوان دست آموز فعلی شما را به خصوصیت Spell Damage شما، اضافه می کند.
--------------------------------------------------------------------------------
 21- (Demonic Tactics (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ میزان خصوصیت Critical Strike Chance مربوط به حمله های نزدیکبرد ( Melee ) و جادوهای مربوط به شما و حیوان دست آموز فعلی شما را افزایش می دهد.

22- (Summon FelGuard (0/1

این تلنت به شما جادوی Summon FelGuard را آموزش می دهد. این جادو یک FelGuard تحت فرمان خائن ( Warlock ) احضار خواهد کرد.News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم


  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات