تبلیغات
Tak-Dlz - بیو گرافی بلود سیکر(ترجمه به فارسی)

»بیو گرافی بلود سیکر
BloodSeeker_Strygwyr

strygwyr یک دورگه ی ارک و اهریمن است.در میان تمام مخلوقات فانی وی تنها کسی است که با شستن خود در

خون کسانی که میکشد،می تواند زخم های خود را هر قدر که کشنده باشد شفا دهد.strygwyr میتواند خون آن

ابلهی که در مقابل او ایستاده است از مایل ها دورتر حس کند و تصویری از چشمان قربانی خود بدست آورد.او در عین

دیوانگی، دشمن را با ضربات نیرومند و بیرحمانه ی خود پاره میکند.strygwyr در گرفتن تصمیم غیر ممکن به دشمن

خود نزدیک می شود-با تلاش در فرار کردن از اهریمن تند و سریع وتا وقت مرگ خونریزی کردن،یا در آشوب

وحشتناک خود به خرده ریزه ها دریده شود.

Bloodseeker

Pseudonyms
Strygwyr
Affiliation

Bloodrage

Drives a unit into a bloodthristy rage. That unit is unable to cast spells, has its attack damage increased, and loses a small amount of hit points every second.

Level 1 - 20% damage increase, loses 20 HP per second. 6 seconds.
Level 2 - 40% damage increase, loses 15 HP per second. 9 seconds.
Level 3 - 60% damage increase, loses 10 HP per second. 12 seconds.
Level 4 - 80% damage increase, loses 5 HP per second. 15 seconds.

Cooldown: 10
Manacost: 80

Blood Bath

Whenever Strygwyr kills a unit, he bathes himself in the blood, regenerating his life source.

Level 1 - 10% of the Hero's max hp. 10% for creeps.
Level 2 - 20% of the Hero's max hp. 15% for creeps.
Level 3 - 30% of the Hero's max hp. 20% for creeps.
Level 4 - 40% of the Hero's max hp. 25% for creeps.

Strygwyr's Thirst

Enables Strygwyr to sense the bleeding of any enemy hero below 40% hp. If it finds one, Strygwyr gains vision of that unit and increases move speed.

Level 1 - 11% movement increase, small area.
Level 2 - 22% movement increase, moderate area.
Level 3 - 33% movement increase, large area.
Level 4 - 44% movement increase, huge area.

Rupture

Deals a mighty blow to the enemy causing any movement to result in bleeding and loss of life.

Level 1 - 150 damage, 20% of distance moved in damage. Lasts 5 seconds.
Level 2 - 250 damage, 40% of distance moved in damage. Lasts 7 seconds.
Level 3 - 350 damage, 60% of distance moved in damage. Lasts 9 seconds.

Cooldown: 70News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم